Gehandicapten

Gehandicaptenzorg Rotterdam
Het aantal gehandicapten in de wereld neemt gestaag toe van 200 miljoen in het jaar 1996 tot 500 miljoen in 2001, en deze Carlson-studie suggereert dat dit aantal tegen 2015 wel eens zou kunnen oplopen tot 1 miljard. 1 op de 14 mensen is zelfs permanent of gedeeltelijk gehandicapt.
Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de organisaties en personen, waaronder de voorzitters van de centra en de decanen van de grote medische organisaties en particuliere instellingen. Het gecombineerde overkoepelende orgaan wordt het “Comité van de Vijftig Stappen” genoemd. dat zich bezighoudt met de verschillende aspecten van de problematiek, waaronder; actie, analyse, interventie, evaluatie, beleidsvorming, planning, onderzoek, statistiek en coördinatie van de dienstverlening.
In totaal heeft de “Fifty Steps Committee” aanbevelingen gedaan die alle belangrijke gebieden van de gehandicaptenproblematiek in de gemeenschap bestrijken. De belangrijkste onderwerpen die door de voorzitters zijn behandeld, zijn: de rol van de gemeenschap, de context waarin gehandicapten worden waargenomen, verschillende percepties van gehandicapten, de rol van de familie bij het mogelijk maken van gehandicapten, en achterstelling in ruimere zin.De Joint Review Committee heeft alle belangrijke maatregelen voor gehandicapten onder de loep genomen en is met aanbevelingen gekomen die het leven van gehandicapten gemakkelijker moeten maken. Dit hield in dat alle bestaande steunmaatregelen onder de loep werden genomen en werd gekeken naar hun doeltreffendheid, binnen de bredere gemeenschap en niet alleen binnen de te controleren sectoren. De verschillende interventies werden ook geëvalueerd op basis van hun onpartijdigheid. Dit hield in dat werd nagegaan of zij het gewenste resultaat hebben opgeleverd.
Voor gehandicapten is de toegang tot voorzieningen een groot probleem. Dit probleem is aangepakt door beleid en wetgeving, waardoor nu elke winkel, bar en restaurant verplicht is liften ter beschikking te stellen van gehandicapte burgers. Dit vergemakkelijkt ook hun onafhankelijkheid doordat zij trappen kunnen beklimmen in plaats van de stoepen te gebruiken. De winkels die bijstand verlenen aan gehandicapten zijn zich echter niet altijd bewust van hun verplichtingen, met name op het gebied van parkeren. Dit bracht de Joint Review Committee ertoe voor te stellen dat overheidsinstanties gehandicapten fundamenteel zouden moeten helpen bij het vinden van toegankelijke parkeerplaatsen. Dit zou de gebruikers betere kansen bieden, aangezien de parkeerplaatsen zich nu meestal dicht bij de bestemming bevinden. In het verslag over de vijf sleutels werd ook gekeken naar het financieringsmechanisme en de reguleringskwesties in verband met parkeren. In het verslag wordt erop gewezen dat alle parkeerfaciliteiten parkeergeld moeten vragen van gehandicapten die er parkeren, ongeacht of zij gehandicapt zijn of niet. Dit zou ervoor zorgen dat middelen worden uitbetaald aan mensen die financieel onafhankelijk zijn.
De paritaire beoordelingscommissie heeft aanbevolen dat alle nieuwe parkeerfaciliteiten moeten voorzien in ondersteunende diensten. Het belangrijkste is dat alle parkeerfaciliteiten mensen de mogelijkheid bieden gratis te parkeren (d.w.z. ‘s nachts). Dit werd opgenomen in de marginaal dure parkeerregeling van de National Park Foundation. De logica achter gratis parkeren werd door sommige deskundigen echter niet in overweging genomen, omdat het rijkere mensen zou ontmoedigen van de voorzieningen gebruik te maken. Winkels die gratis liften aanbieden zonder rolstoelliften of trappen zijn een ander aspect van de toegankelijkheid voor gehandicapten dat het onderzoeken waard is.
Het eindverslag van het permanent comité is zeer actueel, aangezien het de regering voorstelt het wettelijk recht op vrije meningsuiting voor alle internetgebruikers wereldwijd te handhaven. De JSR heeft ook opgeroepen tot een wereldwijd verbod opuum Bra, Panjabi, Diehl, Medial, hefboomstoelen en scootmobielen. Internetgebruikers in landen met een handicap hebben toegang tot het internet, zonder enige commerciële onderbrekingen.